Other database:
Algeria
Argentina
Australia
Austria
Belarus
Belgium
Bosnia and Herzegovina
Brazil
Bulgaria
Canada
Colombia
Croatia
Czech
Denmark
Egypt
England
Estonia
Finland
France
Germany
Greece
Hungary
China
Ireland
Israel
Italy
Japan
Latvia
Lithuania
Malaysia
Mexico
Moldova
Montenegro
Morocco
Netherlands
Norway
Poland
Portugal
Romania
Saudi Arabia
Scotland
Serbia
Slovenia
Spain
Sweden
Switzerland
Taiwan
Ukraine
Uruguay
USA
Venezuela

Dôvod vzniku tejto stránky

Zjednodušenie získavania a sledovania hráčov pre reprezentáciu a reprezentačného manažéra.
Zníženie rizika vybrania 'nechceného' hráča.
Zviditeľnenie nádejných hráčov z neznámych tímov.

Prečo mať hráča v databáze?

Manažér reprezentácie ho potom vidí. To je hlavný dôvod. Pri vlastnom hľadaní hráčov si vášho hráča manažér nemusí všimnúť. Ešte aj nemôže vidieť jeho atribúty, preto nemôže hneď odhadnúť jeho herné kvality.

Doporučujeme hráča aktualizovať aspoň raz za týždeň, zaistíte tým najaktuálnejšie atribúty hráča.

Ako to funguje?

Manažér reprezentanta alebo nádejného hráča nahrá tohoto hráča raz za týždeň do databázy prostredníctvom formulára. Nahranie hráča je veľmi jednoduché a nezaberie ani 10 sekúnd. Reprezentačný manažér si potom môže hráča jednoducho prezerať, vyhľadávať podľa zadaných vlastností,...

Manažér reprezentácie potom môže vidieť všetky atribúty nahraných hráčov => jednoducho sa môže rozhodnúť, ktorý z ponúkaných hráčov je pre reprezentáciu najvhodnejší. Len podľa celkovej zručnosti to nepozná.

Special thanks for contributions:

alexrulesLishCHEheic0405amarekfarkas8