Other database:
Algeria
Argentina
Australia
Austria
Belarus
Belgium
Bosnia and Herzegovina
Brazil
Bulgaria
Canada
Colombia
Croatia
Czech
Denmark
Egypt
England
Estonia
Finland
France
Germany
Greece
Hungary
China
Ireland
Israel
Italy
Japan
Latvia
Lithuania
Malaysia
Mexico
Montenegro
Morocco
Netherlands
Norway
Poland
Portugal
Romania
Saudi Arabia
Scotland
Serbia
Slovakia
Slovenia
Spain
Sweden
Switzerland
Taiwan
Ukraine
Uruguay
USA
Venezuela

Jucători care urmează a fii cercetaţi

Jucători care urmează a fii cercetaţi | Jucători cercetaţi


Aceasta este lista acelor jucători Români, care sunt necesari a fii cercetati pentru Nationala.Dacă un jucător a fost deja cercetat, lângă el apare scris numele managerului care l-a cercetat.
Pentru cercetarea jucatorilor aşteptăm ajutorul oricărui manager.E sufficient să daţi click pe 'cercetare', după care să-ţi treci numele utilizatorul si codul ID.Şi bine-nţeles să adaugi jucătorul ales la cercetare în interiorul PPM.

După cercetarea jucătorului adaugă jucătorul în data de baze.După care jucătorul va fii şters din lista jucătorilor ce urmează a fii cercetaţi.


 

Nume Cercetează